3D CORE

3D Core je idealn materijal za sendvič konstrukcije koji se koristi u aeronatici,automoto,brodogradnji te sportskoj industriji.
Jednostavno sljedi konture kalupa
Poboljšava tehnička svojstva u području posmične ,tlačne i vlačne čvrstoće
Ubrzava vašu proizvodnju i štedi novac
Primjenjiv je za sve načine proizvodnje od ručne laminacije do vacuum infuzije

Anketa

Jeste li zainteresirani za sudjelovanje u epoxy radionicama ?

Rezultati ankete